Veiklos sritys

Centre veikia papildomo ugdymo mokomosios grupės:

Turizmo

(Trakuose, Senuosiuose Trakuose, Lentvaryje, Onuškyje, Rūdiškėse, Paluknyje, Aukštadvaryje)

Neformalaus ugdymo programos tikslas: Aktyvinti turizmo sporto veiklą, Skatinti turizmo sportą, kaip vieną sveikatingumo, aktyvaus poilsio ir turiningo laisvalaikio praleidimo bei pažinimo veiklų, turinčią veiksmingiausią poveikį. Ugdytinių amžius : 10-18 metų.

Programos trukmė per metus (val.): b>(pvz., jei užsiėmimai vyksta du kartus per savaitę po 1 ak. val., vienerių mokslo metus programos trukmė – 72 val., jei po 2 ak. val. – 144 val.)

Daugiau (+)

Teorinis mokymas
(kokios gaunamos žinios, trukmė (val.). 304 val.)
 • Supažindinami su topografija, azimutu, kompasu, žemėlapiais, masteliu, turizmo technika, inventoriumi ir jo naudojimusi.
 • Supažindinami su saugos reikalavimais žygiuose ir mokomi teikti pirmąją pagalbą.
 • Supažindinami su keliautojų buitimi ir asmens higienos priežiūra žygyje, maisto ruošimo žygiuose specifika.
 • Teikiamos žinios: kraštotyros, varžybų bei sąskrydžių organizavimo, apie teisėjų kolegijos darbą.
 • Supažindinami su aplinkosaugos taisyklėmis, poilsiaviečių, sveikatingumo trasų rengimo metodika, turizmo rūšimis.
 • Teikiamos žinios apie bendrąjį fizinį keliautojo rengimą: treniruotės principai, fizinės organizmo savybės, nuovargio simptomai po įvairaus fizinio krūvio, sportiniai ir judrieji žaidimai. 400 val.
 • Mokomi pritaikyti įgytas topografijos žinias, nustatyti azimutą vietovėje ir žemėlapyje bei eiti azimutu atvira ir uždara vietove. Mokomi nustatyti atstumą vietovėje ir žemėlapyje bei naudotis žingsniamačiu.
 • Mokomi pritaikyti įgytus turizmo technikos įgūdžius: eiti lygiagrečiomis virvėmis, įveikti oro perkėlą, eiti ryšyje, pakilti ir nusileisti diulferio pagalba, naudotis turistiniu inventoriumi (karabinais, apraišais, lapeliais, repšniūrais, pagrindinėmis virvėmis).
 • Mokomi sudaryti žygio maršrutą ir jį įveikti bei atlikti įvairius darbus: įrengti stovyklavietę, įkurti laužą, sukomplektuoti turistinį inventorių, gaminti maistą.
 • Mokomi pritaikyti gebėjimus: vykdyti apklausas, tyrimus, stebėjimus, bendrauti su gyventojais.
 • Mokomi organizuoti varžybas, sąskrydžius bei juose teisėjauti.
 • Mokomi poilsiaviečių, sveikatingumo trasų (į)rengimo metodikos, laikytis aplinkosaugos taisyklių.
 • Pažins turizmo rūšis.
 • Mokomi vykdyti vienos, dviejų, daugiadienius ir kategorinius mokomuosius žygius.
 • Vykdomas bendrasis fizinis keliautojo rengimas.
 • Mokomi pagrindinių treniruotės principų, apibūdinti fizines organizmo savybes, pažinti nuovargio simptomus po įvairaus fizinio krūvio.
 • Mokomi organizuoti įvairius sportinius ir judriuosius žaidimus.
Mokymosi rezultatai
įgytos kompetencijos (įgyti įgūdžiai):
 • Žinos topografiją.
 • Gebės: nustatyti azimutą, naudotis inventoriumi, kompasu ir žemėlapiais; suteikti pirmąją pagalbą žygiuose; atlikti keliautojų buities darbus, pasirūpinti asmens higiena, paruošti žygiuose maistą.
 • Įvaldys turizmo techniką.
 • Gebės pritaikyti kraštotyros gebėjimus: vykdys apklausas, tyrimus, stebėjimus, bendraus su gyventojais.
 • Gebės organizuoti varžybas, sąskrydžius bei juose teisėjauti. Žinos turizmo rūšis.
 • Gebės vykdyti vienos, dviejų, daugiadienius ir kategorinius mokomuosius žygius.
 • Sustiprės fiziškai. Įgis įgūdžių ir žinių savarankiškai sportuoti.
 • Gebės nustatyti savo fizines galias ir nuovargio simptomus.
 • Gebės žaisti sportinius ir judriuosius žaidimus bei juos organizuoti.

Orientavimosi sporto

(Aukštadvaryje, Lentvaryje)

Neformalaus ugdymo programos tikslas: Skatinti orientavimosi sportą, kaip fizinio lavinimo, sveikatos stiprinimo ir grūdinimo(si) veiklą. Ugdytinių amžius : 10 - 18 metų.

Programos trukmė per metus (val.): (pvz., jei užsiėmimai vyksta du kartus per savaitę po 1 ak. Val., vienerių mokslo metus programos trukmė – 72 val., jei po 2 ak. val. – 144 val.) : 704 val.

Daugiau (+)

Teorinis mokymas
(kokios gaunamos žinios, trukmė (val.). 304 val.)
 • Mokomi orientavimosi sporto pagrindų: pažinti topografinių, sportinių žemėlapių sutartinius ženklus, vietovės reljefą ir jo vaizdavimą žemėlapyje, žemėlapių mastelius.
 • Mokomi pasirūpinti sportininko higiena.
 • Mokomi praktiškai pritaikyti įgytas žinias apie orientacininko aprangą ir inventorių.
 • Ugdomos charakterio savybės: ištvermė, valingumas.
 • Mokomi varžybų taisyklių. Mokomi žaidimų ir atlikti įvairias pratybas.
 • Rengiami dalyvauti mokomosiose ir kt. varžybose.
 • Vykdomas bendrasis fizinis rengimas.
Mokymosi rezultatai
įgytos kompetencijos (įgyti įgūdžiai):
 • Žinos orientavimosi sporto pagrindus: gebės pažinti topografinių, sportinių žemėlapių sutartinius ženklus, atpažinti vietovės reljefą ir jį perteikti žemėlapyje, suvokti žemėlapių mastelius.
 • Išmanys sportininko higieną, žinos orientacininko aprangą ir inventorių.
 • Gebės laikytis varžybų taisyklių, žaisti žaidimus ir atlikti įvairias pratybas.
 • Bus pasirengę dalyvauti mokomosiose ir kt. varžybose.
 • Žinos istorijos, kultūros ir gamtos paminklus bei apie jų saugojimą.
 • Sustiprės fiziškai.
Centro organizuojamoje veikloje dalyvauja 210 Trakų rajono mokyklų mokinių.

 

Centras organizuoja rajono ir respublikinius renginius

 • turizmo, orientavimosi sporto varžybas
 • turistinius sąskrydžius;
 • žygius: dviračiais, baidarėmis, pėsčiomis, išvykas, ekskursijas, vasaros keliaujančias stovyklas.

Centro ugdytiniai dalyvauja tarptautinėje jaunimo mainų programoje.

Teikiame paslaugas:

 

Organizuojame:

 • sportinius, turistinius renginius,
 • žygius pėsčiomis, dviračiais, slidėmis, valtimis, baidarėmis, šiaurietiško ėjimo,
 • aktyvų poilsį gamtoje,
 • savaitgalio išvykas,
 • sudarome individualius žygių maršrutus po Trakų istorinį nacionalinį parką, Trakų rajoną, Aukštadvario regioninį parką.