Duomenų apsauga

 „Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato  asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

 

Jei turite papildomų klausimų arba norite gauti daugiau informacijos apie mūsų privatumo politiką, nedvejodami susisiekite su mumis nurodytais kontaktais https://www.trakujtlc.lt/kontaktai

Slapukai

Kaip ir bet kuri kita svetainė, „trakujtlc.lt” naudoja “slapukus” (cookies). Šie slapukai naudojami informacijos saugojimui, įskaitant lankytojų pasirinkimus ir svetainės puslapius, prie kurios lankytoja aplankė. Ši informacija naudojama norint optimizuoti vartotojų patirtį pritaikant mūsų tinklalapio turinį pagal lankytojų naršyklės tipą ir (arba) kitą informaciją.

Serveris, kuriame talpinama „trakujtlc.lt”  interneto svetainė, taip pat gali įrašyti užklausas, kurias pateikiate serveriui (Jūsų atidaromos interneto svetainės adresas, Jūsų naudojamas įrenginys ir naršyklė, Jūsų IP adresas ir prisijungimo laikas). Šie duomenys yra naudojami tik techniniais tikslais – užtikrinti, kad svetainė tinkamai ir saugiai veiktų, bei išnagrinėti galimus saugumo pažeidimus.
Pagrindas šių duomenų rinkimui ir naudojimui yra „trakujtlc.lt” teisėtas interesas užtikrinti „trakujtlc.lt”  interneto svetainės techninį prieinamumą ir saugumą.

Bendra duomenu apsaugos informacija

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679.

UAB „Toksina“ saugos jūsų asmeninę informacija tiek, kiek būtina privatumo politikos nurodytais tikslais.

Tam tikromis aplinkybėmis turite šias duomenų apsaugos teises:

  • Teisė gauti, atnaujinti ar ištrinti turimą informaciją apie jus.
  • Teisė į ištaisymą.
  • Teisė prieštarauti.
  • Apribojimo teisė.
  • Teisė į duomenų perkėlimą
  • Teisė atsisakyti sutikimo
Kam atskleidžiame jūsų informaciją?

Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

  • jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui.
  • teikiant paslaugas – mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas jūsų užsisakytas paslaugas. Šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.
  • teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.
Trečiųjų šalių interneto svetainės

Šioje interneto svetainėje yra nuorodų į kitas interneto svetaines. Mes nesame atsakingi už trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo politikas ar praktikas.

 

Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime retkarčiais atnaujinti šią privatumo politiką paskelbdami naują versiją savo interneto svetainėje. Kartkartėmis Jūs turėtumėte peržiūrėti šį puslapį, kad įsitikintumėte, jog esate patenkintas bet kokiais pasikeitimais.