Istorija

Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras yra Trakų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti neformalaus švietimo, laisvalaikio organizavimo paslaugas, sudaranti sąlygas vaikų ir jaunimo lavinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimui bei socializacijai. Pagrindinė centro veiklos rūšis – papildomas ugdymas.

2006 m. birželio 27 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. S1–231 pakeistas įstaigos pavadinimas – Trakų rajono turizmo ir laisvalaikio centras.

2008 m. sausio 28 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. S1–1 įsteigtas Centro filialas atviras Lentvario jaunimo centras. Centras veikia pagal atvirų jaunimo centrų koncepciją, kuriame suteikta galimybė jaunimui: susitikti ir bendrauti su draugais, žaisti žaidimus, klausytis muzikos ar šiaip būti drauge, nereikalauja lankytis reguliariai ar kaip nors įsipareigoti, išskyrus kad laikytis visiems lankytojams privalomų taisyklių; dalyvauti projektuose, akcijose, kurie suformuoti pagal pačių jaunų žmonių norus; turi kvalifikuotus jaunimo darbuotojus, pasirengusius kalbėtis su jaunuoliais apie jų problemas, konsultuoti, jei reikia rimtesnės pagalbos, nukreipti ir tarpininkauti., padeda jauniems žmonėms susiformuluoti idėjas, paskatina ir padeda jas įgyvendinti, padeda aptarti įgytą patirtį;