2 1

3 1 45

4 1 

   1 05 

            Neformalaus ugdymo programos tikslas: Aktyvinti mokinių interesus bei polinkius atitinkančią veiklą, formuoti sveikos gyvensenos principus, skatinti fizinį aktyvumą. Skatinti mokinius pažinti žirgus bei mokyti su jais elgtis, suprasti šiuos gyvūnus bei jų elgseną. Skatinti domėtis savo krašto gamta ir ją saugoti. Ugdytinių amžius: 10-18 metų. Programos trukmė per metus (val.): (pvz., jei užsiėmimai vyksta du kartus per savaitę po 1 ak. Val., vienerių mokslo metus programos trukmė – 72 val., jei po 2 ak. val. – 144 val.) : 704 val.

            Teorinis mokymas (kokios gaunamos žinios, trukmė (val.) : 304 val.

 • Supažindinami su žirginio sporto pagrindais: žirgo kilme, veislėmis, anatomija, žirgo priežiūra ir šėrimu, sėdėsena ant žirgo, valtižiruote, važnyčiojimu, raitelio apranga įvairiose žirginio sporto rūgtyse, treniruotėse, raitelio ir žirgo inventoriumi bei jų priežiūra.
 • Supažindinami su įvairių žirginio sporto šakų varžybų taisyklėmis, žirginio sporto šakomis ir žaidimais bei pratybomis.
 • Suteikiamos žinios apie istorijos, kultūros ir gamtos paminklus bei jų saugojimą.
 • Supažindinami su saugaus elgesio taisyklėmis: elgesiu su žirgais arklidėse, manieže.
 • Mokomi žirginio sporto  pagrindų apie žirgo kilmę, veislę ir anatomiją; prižiūrėti žirgus, pašerti, taisyklingai sėdėti balne, joti, važnyčioti.
 • Mokomi pritaikyti žinias apie sportininko higieną, žirginio sporto aprangą ir inventorių.
 • Mokomi techninių ir taktinių žirginio sporto pagrindų.
 • Ugdomos charakterio savybės: atsakingumas, pareigingumas, moralė ir valia.
 • Ruošiami dalyvauti mokomosiose ir kt. varžybose.
 • Aplankomi istorijos, kultūros ir gamtos paminklai, laikomasi jų saugojimo taisyklių.

Mokymosi rezultatai (įgytos kompetencijos(įgyti įgūdžiai):

 • Išmoks žirginio sporto  pagrindus: žinos apie žirgo kilmę, veisles, anatomiją, gebės prižiūrėti žirgus, juos pašerti, taisyklingai sėdėti balne, joti, važnyčioti.
 • Praktiškai taikys žinias apie sportininko higieną, žirginio sporto aprangą ir inventorių.
 • Gebės dalyvauti mokomosiose ir kt. varžybose.
 • Žinos istorijos, kultūros ir gamtos paminklus bei jų saugojimą.